Organizacja roku szkolnego

Wychowawstwa w roku szkolnym 2023/2024

Grupa młodsza przedszkolna – mgr Adrianna Wirga
Klasa „O” –mgr Elżbieta Kotowska
Klasa I – Lidia Lipianin
Klasa II – mgr Wiesława Wesołowska
Klasa III – mgr Anna Kotarska
Klasa IV – mgr Anna Mordal
Klasa V – mgr Anna Figas
Klasa VI- Małgorzata Gal
Klasa VII – mgr Katarzyna Wojdyło
Klasa VIII – mgr Gabriela Eisele