Oferta

 

W swoje szeregi przyjmujemy dzieci od 3 roku życia (w szczególnych przypadkach jeśli dziecko jest bez pampersa i samodzielne od ukończenia 2,5 lat).

Przyjmujemy także dzieci Z niepełnosprawnościami, albowiem nic co ludzkie nie jest nam obce!

Dzieci przedszkolne mogą przebywać w naszej placówce w godzinach 6.15 – 16.15. Godziny te są co roku dostosowane do pracy i potrzeb rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Oddział przedszkolny działa obecnie w ramach dwóch grup – zerówki oraz grupy dzieci młodszych.

Oferujemy naszym dzieciom oprócz zajęć z zakresu edukacji przedszkolnej  –

 • zajęcia ruchowe (2 razy w tygodniu),
 • język angielski (dwa razy w tygodniu),
 • religię (dwa razy w tygodniu).

Nasze nauczycielki posiadają kwalifikacje do pracy różnymi metodami – m.in. Metodą Dobrego Startu, Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, pracują na różnorodnym materialne plastyczno – technicznym a także prowadzimy zajęcia umuzykalniające.

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

m. in.

 • z orzeczeniem o kształceniu specjalnym
 • opinią z poradni psychologiczno – pedagogicznej ,
 • opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

ma możliwość uczestniczenia (oprócz zajęć  wyżej wymienionych) w terapii ze specjalistą:

 • logopedą;
 • pedagogiem;
 • psychopedagogiem;
 • surdopedagogiem
 • tyflopedagogiem;
 • rehabilitantem ruchowym;
 • oligofrenopedagogiem.

W przyszłości ze względu na potrzeby zachodzące w naszej placówce chcemy wyszkolić nasz personel w kierunku terapii Integracji Sensorycznej, pracy metodą behawioralną, arteterapii.

Jesteśmy nastawieni na rozwój naszej kadry, gdyż jeśli specjaliści się rozwijają to nasze niepełnosprawne dzieci mają większe szanse na odniesienie sukcesu życiowego w przyszłości.

 

 

 

Co ważne!

Nie pobieramy żadnych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu typu „czesne” czy opłaty za szóstą i kolejną godzinę w placówce!