Rada rodziców

=

Przewodnicząca – Marzena Tuziak

Sekretarz – Magdalena Kasprzyk

Skarbnik – Sandra Gabruk-Hodowany