Rada rodziców

 

Rada Rodziców | Miejskie Przedszkole nr 74

Przewodnicząca – Joanna Niewęgłowska

Sekretarz – Magdalena Kasprzyk

Skarbnik – Sandra Gabruk-Hodowany