Grono Pedagogiczne

Kadra Szkoły i Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły: mgr Małgorzata Gabruk

Vice dyrektor szkoły: mgr Adam Kopij

Kadra Pedagogiczna:
 1. mgr Małgorzata Gabrukdyrektor szkoły i oddziału przedszkolnego, nauczyciel muzyki i techniki
 2. mgr Adam Kopijvice-dyrektor, nauczyciel matematyki, fizyki i informatyki
 3. mgr Dawid Grochalskipsycholog
 4. mgr Anna Kotarska –  pedagog szkolny, psychopedagog, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, wychowawca kl. 1,  nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej,  oligofrenopedagog, specjalista do pracy z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel muzyki, plastyki, techniki
 5. mgr Ilona Marczakpsychopedagog, nauczyciel wspomagający w oddziale integracyjnym w klasie III, oligofrenopedagog,  specjalista do pracy z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, , nauczyciel muzyki, plastyki, techniki.
 6. mgr Anna Figas nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego – wychowawca klasy III, nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej, oligofrenopedagog, nauczyciel WDŻ , terapeuta pedagogiczny, specjalista do pracy z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu.
 7. mgr Anna Mordalnauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, specjalista do pracy z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu.
 8. mgr Paulina Pawlik –  wychowawca klasy VII , nauczyciel języka polskiego, specjalista do pracy z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, logopeda
 9. mgr Beata Stache-Jakubównauczyciel biologii, chemii, nauczyciel wspomagający w oddziale integracyjnym, logopeda, nauczyciel   j. francuskiego, wychowawca klasy V
 10. mgr Szymon Kiecakwychowawca klas VIII, nauczyciel wychowania fizycznego, rehabilitant ruchowy, oligofrenopedagog, edukacja dla bezpieczeństwa, nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej
 11. mgr Lidia Lipiannauczyciel wychowania wczesnoszkolnego – wychowawca kl. II, nauczyciel plastyki  i techniki, logopeda, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel muzyki, plastyki.
 12. mgr Jolanta Sikorska wychowawca klasy VJ, nauczyciel , historii, geografii, wos-u, przyrody, zajęć komputerowych
 13. mgr Beata Kuna – nauczyciel religii w kl. IV – VIII
 14. mgr Ewa Chruszczewska-  doradztwo zawodowe kl. VII i VIII, nauczyciel religii w kl. I-III, oraz oddział przedszkolny
 15. mgr Magdalena Wereszczyńskanauczyciel wspomagający w kl. V,  wychowawca świetlicy
 16. mgr Wiesława Wesołowskawychowawca w oddziale przedszkolnym – maluszki
 17. mgr Elżbieta Kotowskanauczyciel wychowania przedszkolnego – wychowawca kl. 0 i świetlicy
 18. mgr Dorota Kiecak- nauczyciel wychowania przedszkolnego, gimnastyka korekcyjna
 19. mgr Dorota Honorowicznauczyciel wspomagający  w kl. 1
 20. mgr Małgorzata Kalińskanauczyciel wspomagający i wychowawca w kl.4
 21. mgr Aleksandra Bednareknauczyciel wspomagający w kl. 0, oligofrenopedagog
 22. mgr Marcelina Janeknauczyciel wspomagający w oddziale przedszkolnym, oligofrenopedagog, opiekun na dowozach uczniów do szkoły
 23. mgr Gabriela Eisele – nauczyciel j. niemieckiego
 24. mgr Leszek Myślińskinauczyciel języka angielskiego

Pracownicy obsługi szkoły:

 1. Grażyna Kubiak –  pracownik obsługi szkoły
 2. Anna Krutak – pracownik obsługi szkoły
 3. Adam Kubiak – woźny – konserwator
 4. Sylwia Fornal– pomoc nauczyciela w przedszkolu, opiekun na dowozach uczniów do szkoły
 5. Magdalena Wereszczyńska – sekretariat