Grono Pedagogiczne

Kadra Szkoły i Oddziałów Przedszkolnych

Dyrektor Szkoły: mgr Małgorzata Gabruk

Vice-dyrektor szkoły: mgr Adam Kopij

Kadra Pedagogiczna:

Szkoła:

 1. mgr Małgorzata Gabrukdyrektor szkoły i oddziału przedszkolnego, nauczyciel  techniki, tyflopedagog.
 2. mgr Adam Kopijvice-dyrektor, nauczyciel matematyki, fizyki i informatyki
 3. mgr Aleksandra Chmiel-Karakułapsycholog
 4. mgr Ilona Marczak – pedagog specjalny, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego,  oligofrenopedagog,  specjalista do pracy z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, nauczyciel współorganizujący zajęcia w klasach integracyjnych , nauczyciel muzyki, plastyki, techniki.
 5. mgr Anna Kotarska –  pedagog szkolny, psychopedagog, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego,  nauczyciel współorganizujący zajęcia w klasach integracyjnych,  oligofrenopedagog, specjalista do pracy z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel muzyki, plastyki, techniki.
 6. mgr Lidia Lipian – nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego – wychowawca kl. II, nauczyciel plastyki  i techniki, logopeda, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel muzyki, plastyki, biologii
 7. mgr Anna Figas – nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, nauczyciel współorganizujący zajęcia w klasach integracyjnych, oligofrenopedagog, nauczyciel WDŻ , terapeuta pedagogiczny, specjalista do pracy z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu.
 8. mgr Anna Mordalnauczyciel współorganizujący zajęcia w klasach integracyjnych, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, specjalista do pracy z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu.
 9. mgr Paulina Pawlik –   nauczyciel języka polskiego, specjalista do pracy z uczniami ze spectrum autyzmu, logopeda, trener TUS
 10. mgr Szymon Kiecaknauczyciel wychowania fizycznego, rehabilitant ruchowy, oligofrenopedagog, edukacja dla bezpieczeństwa, nauczyciel biologii
 11. mgr Dorota Honorowicznauczyciel współorganizujący zajęcia w klasach integracyjnych i wychowania fizycznego
 12. mgr Małgorzata Gal nauczyciel współorganizujący zajęcia w klasach integracyjnych
 13. mgr Magdalena Wereszczyńska – nauczyciel współorganizujący zajęcia w klasach integracyjnych, opiekun na dowozach uczniów do szkoły
 14. mgr Karolina Szczepańska – nauczyciel współorganizujący zajęcia w klasach integracyjnych
 15. mgr Katarzyna Wojdyło – nauczyciel współorganizujący zajęcia w klasach integracyjnych, logopeda, terapeuta pedagogiczny
 16. mgr Beata Kuna – nauczyciel religii 
 17. mgr Ewa Chruszczewska-  doradztwo zawodowe kl. VII i VIII, nauczyciel religii w kl. I-III, oraz oddział przedszkolny
 18. mgr Aleksandra Bednareknauczyciel wspomagający w kl. 0, oligofrenopedagog
 19. mgr Gabriela Eisele – nauczyciel j. niemieckiego
 20. mgr Aldona Cierpisz nauczyciel języka angielskiego

Odziały przedszkolne:

 1. mgr Elżbieta Kotowska– nauczyciel wychowania przedszkolnego – wychowawca kl. 0 i świetlic
 2. mgr Wiesława Wesołowska – wychowawca w oddziale przedszkolnym – maluszki
 3. mgr Dorota Kiecak- nauczyciel wychowania przedszkolnego, gimnastyka korekcyjna
 4. mgr Karolina Szczepańska – nauczyciel współorganizujący zajęcia w klasach integracyjnych
 5. mgr Ewa Chruszczewska-  doradztwo zawodowe kl. VII i VIII, nauczyciel religii w kl. I-III, oraz oddział przedszkolny
 6. mgr Paulina Pawlik –   specjalista do pracy z uczniami ze spectrum autyzmu, logopeda, trener TUS

Pracownicy obsługi szkoły:

Barbara Drozda – sekretariat
Anna Krutak – pracownik obsługi szkoły
Grażyna Kubiak   pracownik obsługi szkoły
Adam Kubiak – woźny – konserwator
….– pomoc nauczyciela w przedszkolu