Grono Pedagogiczne

Kadra Szkoły i Oddziałów Przedszkolnych

Dyrektor Szkoły:

mgr Małgorzata Gabruk

Vice-dyrektor szkoły:

mgr Adam Kopij

Kadra Pedagogiczna:

Szkoła:

 1. mgr Małgorzata Gabrukdyrektor szkoły i oddziału przedszkolnego, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, nauczyciel  techniki, muzyki, plastyki, Tyflopedagog.
 2. mgr Adam Kopijvice-dyrektor, nauczyciel matematyki, fizyki i informatyki
 3. mgr Piotr Bińczyk psycholog, ratownik medyczny
 4. mgr Anna Mordal – pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący zajęcia w klasach integracyjnych, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, specjalista do pracy z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu.
 5. mgr Anna Kotarska –  pedagog szkolny, psychopedagog, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego,  nauczyciel współorganizujący zajęcia w klasach integracyjnych,  oligofrenopedagog, specjalista do pracy z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel: muzyki, plastyki, techniki.
 6. mgr Lidia Lipian – nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, nauczyciel biologii, plastyki  i techniki, logopeda, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel muzyki, plastyki, biologii
 7. mgr Anna Figas – nnauczyciel historii, WOS, WDŻ , nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, nauczyciel współorganizujący zajęcia w klasach integracyjnych, oligofrenopedagog, terapeuta TUS, terapeuta pedagogiczny, specjalista do pracy z dzieckiem z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, 
 8. mgr Paulina Pawlik –   nauczyciel języka polskiego, specjalista do pracy z uczniami ze spectrum autyzmu, logopeda, trener TUS
 9. mgr Szymon Kiecaknauczyciel wychowania fizycznego, rehabilitant ruchowy, oligofrenopedagog, edukacja dla bezpieczeństwa, nauczyciel biologii, chemii
 10. mgr Grażyna Gąsior – nauczyciel wychowania fizycznego
 11. mgr Dorota Honorowicznauczyciel współorganizujący zajęcia w klasach integracyjnych i wychowania fizycznego
 12. mgr Karolina Szczepańska – nauczyciel współorganizujący zajęcia w klasach integracyjnych
 13. mgr Małgorzata Gal nauczyciel współorganizujący zajęcia w klasach integracyjnych
 14. mgr Katarzyna Wojdyło – nauczyciel współorganizujący zajęcia w klasach integracyjnych, logopeda, terapeuta pedagogiczny, 
 15. mgr Magdalena Wereszczyńska – nauczyciel współorganizujący zajęcia w klasach integracyjnych, 
 16. mgr Gabriela Eisele – nauczyciel j. niemieckiego
 17. mgr Aleksandra Bednarek – nauczyciel języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciel współorganizujący zajęcia, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej
 18. mgr Małgorzata Feruśnauczyciel języka angielskiego klas 4-8
 19. mgr Wiesława Wesołowskanauczyciel wychowania wczesnoszkolnego
 20. mgr Beata Kuna – nauczyciel religii 
 21. mgr Ewa Chruszczewska-  doradztwo zawodowe, nauczyciel religii
 22. mgr Renata Myślińskapedagog opiekuńczo-wychowawczy, pielęgniarka 

Odziały przedszkolne:

 1. mgr Elżbieta Kotowska– nauczyciel wychowania przedszkolnego – wychowawca kl. 0 i świetlicy
 2. mgr Dorota Kiecak- nauczyciel wychowania przedszkolnego, gimnastyka korekcyjna
 3. mgr Karolina Szczepańska – nauczyciel współorganizujący zajęcia w klasach integracyjnych i świetlicy
 4. mgr Adrianna Wirga – nauczyciel wychowania przedszkolnego – grupa 3-4 latków i świetlicy

Pracownicy obsługi szkoły:

 1. Barbara Drozda – sekretariat
 2. Anna Krutak – intendentka,  pracownik obsługi szkoły
 3. Grażyna Kubiak   pracownik obsługi szkoły
 4. Adam Kubiak – woźny – konserwator
 5. Agnieszka Czarnecka – pomoc nauczyciela w przedszkolu