Grono Pedagogiczne na rok szkolny 2017/2018

Dyrektor Szkoły: mgr Małgorzata Gabruk

Vice dyrektor szkoły: mgr Adam Kopij

Kadra:

Pedagogiczna:

 1. mgr Małgorzata Gabruk – dyrektor szkoły i oddziału przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 2. mgr Adam Kopij – vice dyrektor, nauczyciel matematyki i informatyki
 3. mgr Joanna Chudy – nauczyciel języka niemieckiego, chemii
 4. mgr Anna Figas – nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej, oligofrenopedagog, psychopedagog
 5. mgr Dorota Haręza – nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog, muzykoterapeuta (aktualnie na zwolnieniu zdrowotnym)
 6. mgr Szymon Kiecak – nauczyciel wychowania fizycznego, rehabilitant ruchowy
 7. mgr Anna Kotarska – nauczyciel wspomagający w grupie integracyjnej, nauczyciel wychowania przedszkolnego, psychopedagog – aktualnie na urlopie macierzyńskim
 8. mgr Lidia Lipianin – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel plastyki, muzyki i techniki, logopeda, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel plastyki
 9. mgr Ilona Marczak – nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel wspomagający w oddziale integracyjnym w klasie 0, oligofrenopedagog
 10. mgr Anna Mordal – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 11. mgr Leszek Myśliński – nauczyciel języka angielskiego
 12. mgr Alicja Pac – nauczyciel języka polskiego, opiekun świetlicy szkolnej
 13. mgr Halina Ryszkaniec – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny
 14. mgr Joanna Smutniak – nauczyciel wspomagający w oddziale przedszkolnym
 15. mgr Beata Stache-Jakubów – nauczyciel biologii, nauczyciel wspomagający w oddziale integracyjnym, logopeda
 16. mgr Danuta Szczerbik – nauczyciel fizyki i geografii
 17. mgr Małgorzata Szubiak – Bandrowska – nauczyciel religii oraz wychowania przedszkolnego
 18. mgr Jolanta Sikorska – nauczyciel przyrody i historii
 19. mgr Wiesława Wesołowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Obsługa pracy szkoły:

 1. Jadwiga Słowikowska – Sęk – pracownik obsługi szkoły
 2. Mariusz Kopek – woźny – konserwator
 3. Alicja Tracz – pomoc nauczyciela w przedszkolu, opiekun na dowozach uczniów do szkoły