HISTORIA SZKOŁY KATOLICKIEJ W MICHAŁOWIE

michalow-zdjecie-z-lotu-ptakaNasza placówka – szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym działa już 10 rok, dokładnie od 1 września 2006 roku. Dzięki determinacji rodziców kolejna mała szkółka na Opolszczyźnie uniknęła zamknięcia z przyczyn ekonomicznych. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z Częstochowy pomogło zainteresowanym losem naszej placówki otworzyć ją od września pod ich kierownictwem. A więc SPSK stał się naszym organem prowadzącym.

Decydenci nie zdają sobie sprawy jakim skarbem na wsi jest szkoła , centrum kultury. My wiemy i wszyscy rodzice, którzy nas wspierają.

PRZEDSZKOLE

zdjszkolyOd samego początku istnienia w naszej placówce mieści się oddział przedszkolny – pierwsze kilka lat pięciogodzinny, pracujący w ramach jednej grupy zrzeszającej dzieci od 3 do 6 roku życia. Nauczycielkami prowadzącymi grupę przedszkolną były: w latach 2006 – 2008 pani mgr Halina Słowikowska, w roku szkolnym 2008/2009 pani mgr Karolina Łukawiecka (która notabene odeszła od nas do zakonu). Od roku szkolnego 2009/2010 rozszerzyliśmy czas pracy przedszkola do 10 godzin, a w kolejnym roku 2010/2011 przeprowadziliśmy już nabór do dwóch grup – grupy zerowej oraz grupy dzieci młodszych i tak działa nasz oddział przedszkolny do dziś. Obecnie w oddziale przedszkolnym pracują: mgr Haręza Dorota, mgr Lipianin Lidia, mgr Wesołowska Wiesława.

SZKOŁA

Szkoła podstawowa pracuje w 6 oddziałach klasowych. Nasi uczniowie traktują szkołę jak drugi dom. W niewielkich zespołach klasowych, w dobrze wyposażonych klasach, wspomagani wysoko wykwalifikowaną kadrą mogą osiągnąć bardzo wiele.Społeczność szkolna aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego, w czym bardzo wspierają nas rodzice. Organizujemy m.in. wspólne przedstawienia świąteczne, kiermasze, uroczystości . Nasi uczniowie nie tylko uczą się , ale biorą aktywny udział w różnych konkursach i zawodach sportowych. Każdy dzień w naszej szkole rozpoczyna się o godz. 7.55 kiedy to wspólnie modlimy się na rozpoczęcie dnia. Jest to świetna okazja do przywitania się z każdym uczniem, wręczenia na forum całej placówki dyplomów za osiągnięcia sportowe, przedmiotowe, konkursowe. Nasza szkolna świetlica zapewnia opiekę dzieciom do godziny 15.30.

INTEGRACJA

Od roku 2011 „otworzyliśmy” się na dzieci niepełnosprawne. Na samym początku było to dwoje przedszkolaków, a w tej chwili dzieci z różnymi niepełnosprawnościami uczęszczają zarówno do szkoły podstawowej jak i grup przedszkolnych. Dzieci te mają,oprócz zajęć edukacyjnych z klasą, w miarę możliwości zapewnione zajęcia rewalidacyjne. Co roku poszerzamy ofertę tych zajęć.