Samorząd Uczniowski

 

 

Przewodnicząca

PSP SPSK im. Św. Jadwigi Śląskiej

N i k o l a        S o b o ń

W skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego wchodzą uczniowie poszczególnych klas.