Samorząd Uczniowski

 

 

Przewodnicząca

PSP SPSK im. Św. Jadwigi Śląskiej

Michał z klasy VIII

W skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego wchodzą uczniowie poszczególnych klas.