Samorząd Uczniowski

 

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

PSP SPSK im. Św. Jadwigi Śląskiej

Mariusz z klasy VII

W skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego wchodzą uczniowie poszczególnych klas.