Zajęcia dodatkowe

Logopedia - tabliczka - Printoteka.pl

Zajęcia wyrównawcze

Atrakcyjne Zajęcia wyrównawcze | Forum Media Polska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są codziennie z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rewalidacja zdalna

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczestniczą w : zajęciach z logopedą, oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, tyflopedagogiem, pedagogiem, psychopedagogiem, rehabilitantem ruchowym, a także prowadzone są zajęcia z muzykoterapii, teatroterapii oraz gimnastyki korekcyjnej.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

TUS

 

Zajęcia z rehabilitantem

Rehabilitacja - charakterystyka, rodzaje, wskazania, przykładowe ćwiczenia | WP abcZdrowie

 

 

Organizujemy także

Kółko teatralne - Printoteka.pl

Kółko szachowe

Klub szachowy w Bydgoszczy – lista bydgoskich klubów szachowych | Kluby Szachowe

Robotyka

Robotyka w szkole podstawowej? Czemu nie! -

Szkoła Podstawowa Nr 119 w Warszawie

Grafika wektorowa Dzieci śpiewające, obrazy wektorowe, Dzieci śpiewające ilustracje i kliparty

W szkole prowadzimy zajęcia
z pierwszej pomocy przedmedycznej