ZAJĘCIA DODATKOWE:

  • LOGOPEDIA – PONIEDZIAŁEK: 13:00 – 15:00, WTOREK 13:00 – 14:00,
  • ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE: WTOREK 12:45 – 13:45, 13.45 – 14.45, ŚRODA 12:45 – 13:45
  • ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE: ŚRODA 8:00 – 8:45, CZWARTEK 11.50 – 12:35

Zajęcia wyrównawcze:

  • JĘZYK ANGIELSKI – PONIEDZIAŁEK – 13:40 – 14.25
  • MATEMATYKA – PIĄTEK 13:40 – 14.25

Zajęcia rewalidacyjne:

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są codziennie z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie ze spejalnymi potrzebami edukacyjnymi uczestniczą w : zajęciach z logopedą, oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, pedagogiem, psychopedagogiem, rehabilitantem ruchowym, a także prowadzone są zajęcia z muzykoterapii oraz gimnastyka korekcyjna.

W szkole ponadto istnieją zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla klas I-VI.

  • Klasa I i II poniedziałek – 13.45 – 14.30
  • Klasa IV, V, VI wtorek – 14.00 – 14.45

Zorganizowane jest kółko taneczne dla klas I-VI, które odbywa się we wtorek w godz. 14.45 – 15.30