Bez kategorii

Zapraszamy do naszej szkoły

Jak co roku, na wiosnę rusza rekrutacja do przedszkola i klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Michałowie
na rok szkolny 2023/2024.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do sekretariatu szkoły (II piętro) lub oddziału przedszkolnego (parter).
W roku szkolnym 2023/2024 obowiązek szkolny dotyczy dzieci urodzonych w 2016 r. (dzieci 7-letnie).
Obowiązek szkolnym realizować mogą również dzieci urodzone w 2017 r. (dzieci 6-letnie),
które spełniały roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.
Podstawą zapisania dziecka do przedszkola lub szkoły jest złożenie w sekretariacie szkoły wypełnionej przez rodzica (opiekuna) karty zgłoszenia.
Powyższą kartę można pobrać w przedszkolu i sekretariacie szkoły.
Z wyrazami szacunku
Barbara Drozda
sekretariat PSP SPSK w Michałowie