Plan dnia Przedszkole

Przedszkole w roku szkolnym funkcjonuje w dwóch grupach: zerówce – KLASA 0  oraz grupie dzieci młodszych.

Plan dnia

Klasa O – Grupa ORZEŁKI

 • 8.10-8.15 – poranna modlitwa
 • 8.15 – 9.00 – zajęcia ogólnorozwojowe lub dodatkowe np. ruchowe, język angielski, religia
 • 9 – 9.30 śniadanie
 • 9.30 – 10.30 – zajęcia dydaktyczne
 • 10.30 – 11.30 – spacer, zajęcia kierunkowe, dowolna aktywność dziecka
 • 11.30 – 12.00 – obiad
 • 12.00 – 13.00 – zajęcia dydaktyczne
 • 13.00 – 13.30 – głośne czytanie bajek
 • 13.30 – 14.00 – podwieczorek
 • 14.00 – 16.15 – rozchodzenie się dzieci, zajęcia w dowolnych kącikach zainteresowań.

 

Grupa młodsza – KUBUSIE

Wielokulturowość

 • 6.30 –8.10 – schodzenie się dzieci, zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań
 • 8.10 – 8.15 – modlitwa poranna
 • 8.15 – 9.00 – zajęcia ogólnorozwojowe lub dodatkowe np. ruchowe, język angielski, religia, zajęcia poranne dydaktyczne
 • 9.00 – 9.30 – śniadanie
 • 9.30 – 10.15 – zajęcia dydaktyczne właściwe
 • 10.15 – 11.15 – spacer, zajęcia kierunkowe, dowolna aktywność dziecka
 • 11.15 – 11.45 – zajęcia dydaktyczne
 • 11.30 – 12.00 – obiad
 • 12.00 – 13.30 – czytanie bajek, leżakowanie
 • 13.30 – 14.00 podwieczorek
 • 14.00 – 16.15 rozchodzenie się dzieci, zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań

Dzieci z zerówki uczęszczające na więcej niż 5 godzin dziennie przebywają w godzinach 6.30 – 8.10 oraz 14.00 – 16.30 w grupie młodszej.