Przedszkole w roku szkolnym funkcjonuje w dwóch grupach: zerówce oraz grupie dzieci młodszych.

Plan dnia zerówki:

 • 8 – 9 – zajęcia dodatkowe np. ruchowe, język angielski, religia
 • 9 – 9.30 śniadanie
 • 9.30 – 10.30 – zajęcia dydaktyczne
 • 10.30 – 11.30 – spacer, zajęcia kierunkowe, dowolna aktywność dziecka
 • 11.30 – 12.00 – obiad
 • 12 – 13.00 – zajęcia dydaktyczne
 

Plan dnia grupy młodszej:

 • 6.15 – 8.00 – schodzenie się dzieci, zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań
 • 8 – 9 – zajęcia dodatkowe np. ruchowe, język angielski, religia, zajęcia poranne dydaktyczne
 • 9 – 9.30 – śniadanie
 • 9.30 – 10.15 – zajęcia dydaktyczne właściwe
 • 10.15 – 11.30 – spacer, zajęcia kierunkowe, dowolna aktywność dziecka
 • 11.30 – 12.00 – obiad
 • 12 – 14.00 – leżakowanie
 • 14.00 – 14.15 podwieczorek
 • 14.15 – 14.45 – zajęcia dydaktyczne popołudniowe
 • 14.45 – 16.15 rozchodzenie się dzieci, zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań
Dzieci z zerówki uczęszczające na więcej niż 5 godzin dziennie przebywają w godzinach 6.15 – 8.00 oraz 13.00 – 16.15 w grupie młodszej.