Bez kategorii

Pamięci pomordowanych w Wołyniu

„Jest takie miejsce w sercu,
Gdzie myśli nikt nie słyszy.
Jest takie miejsce w sercu,
Gdzie mocno kocha się w ciszy.
Jest takie miejsce, którego
Nie zburzy żadna zamieć.
Takie miejsce szczególne!
Miłość, Wspomnienie, Pamięć…”
Dziś uczniowie, Dyrektor i Grono Pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej w Michałowie uczcili pamięć zmarłych modlitwą.