Bez kategorii

Konkurs Wielkanocny

REGULAMIN KONKURSU

NA NAJŁADNIEJSZY STROIK WIELKANOCY

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. Św. Jadwigi Śląskiej w Michałowie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na Najładniejszy Stroik Wielkanocny.

ORGANIZATOR KONKURSU

Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. Św. Jadwigi Śląskiej w Michałowie

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest stroik wielkanocny

CELE KONKURSU

 • propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych,
 •  stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia stroików wielkanocnych,
 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów,
 •  powrót do tradycji wykonywania stroików wielkanocnych, rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 •  stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
 • umożliwienie dzieciom przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych

 

UCZESTNICY

Konkurs jest skierowany do podanych grup wiekowych :

 • Dzieci z klas 0-III
 •  Dzieci z klas IV-VIII

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 • wykonanie stroika wielkanocnego o dowolnej wielkości i kształcie,
 • możliwość zastosowania dowolnych technik,
 • stroiki muszą być wykonane indywidualnie
 •  do pracy należy przytwierdzić metryczkę zawierającą następujące informacje:

imię i nazwisko autora, wiek, klasa,

 • pracę należy dostarczyć do dnia 24.03.2023r. do klasy 2 dla pani A. Kotarskiej

OCENA PRAC

 • oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora
 • dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora
 • prace nie będą zwracane, po dokonaniu oceny zostaną przekazane na kiermasz przedświąteczny