Szkoła,  Wydarzenia

Konkurs Poezji Patriotycznej

W piątek, 19 listopada b.r.
w Klubie Wojskowym 1 Pułku Saperów w Brzegu
po raz osiemnasty odbył się
Konkurs Poezji Patriotycznej i Religijnej „Fides & Patria”
im. ks. ppłk Zbigniewa Stefaniaka,
długoletniego kapelana garnizonu brzeskiego.
Naszą  szkołę, pod opieką pani Aleksandry Bednarek, reprezentowali
Marcel Szewczyk /uczeń klasy VIII/,
oraz
Wojciech Bilewicz /uczeń klasy V/,
którzy otrzymał wyróżnienie w kategorii II dla uczniów klas V – VIII.
GRATULUJEMY!

Jolanta Sikorska

Aleksandra Bednarek

fot. Klub